Gelişmiş ülkelerde birçok sektörde ticari fuarların yapıldığı, bu yolla iç ve dış ticari hareketliliğin sağlandığı muhakkaktır.

Ancak, bu gelişmiş ülkelerde, ticari fuarların yanı sıra uluslararası hüviyet kazanmış, birçok ülkenin ve markanın yazarın katılımıyla kitap fuarları tertip edilmektedir. Almanya’da Frankfurt Kitap Fuarı, Tokyo Kitap Fuarı, Paris’te yapılan görkemli Kitap Fuarları yüz binlerce insanı kitapla ve yazarla buluşturmaktadır.

Birçok ülke yazılı ve görsel kültürüyle bu fuarlarda boy göstermektedir. Kitap fuarlarının yaşatılması için ilgili hükümetler ve belediyeler hem maddi ve manevi destekler sunmaktadırlar. Zira kitap düşünme kıyas etme, hayal kurma, gerçekleştirme aracıdır. Kitap hükmetmektir; bilene… Kitap aydınlıktır, istikbali elde tutmaktır. Hele gençlerimizin ve çocuklarımızın kitaplı olması çok önemlidir.

İdeali olan, kaygısı olan, ülkesini seven, inançlı insanların yetişmesi kitapla ve kitabı sevmeleriyle bağlantılıdır.

Amacımız, geniş kitlelere kitabı ulaştırmaktır. Geniş kitlelere kitabı sevdirmektir. Yazarla okuyucuyu aynı atmosferde buluşturmaktır.

Hanelerde, göz kamaştırıcı dolaplarda hediyelik eşyalar gümüşlükler, benzeri araçlar gereçler boy gösterirken ne acıdır ki, birçok evde kitaba yer yoktur. Zira kitabın kendisi yoktur.

İşte bu anlayışı ve gidişi durdurmak kitap fuarlarının çoğalması bu tür etkinliklerin desteklenmesi ile mümkündür.

Amacımız, Şanlıurfa’da herkesin gıpta edeceği ve yarınlara taşınacak ve gelenek haline gelecek kitap fuarları organize etmektir.